Hva er en nevropsykologisk utredning?

En nevropsykologisk undersøkelse er en systematisk undersøkelse av hjernefunksjoner. Formålet er å avdekke svikt i hjernefunksjon, også der andre metoder som for eks. MR eller CT ikke avdekker unormale forhold. Undersøkelsen er viktig ved diagnostikk av enkelte nevrologiske og psykiatriske lidelser og gir samtidig et inntrykk av hvordan man vil fungere i dagliglivet.

 

Testverktøy, utredning

Hvordan foregår undersøkelsen?

Vi benytter standardiserte og normerte tester for å undersøke hjernefunksjon knyttet til ulike kognitive funksjoner som språk, oppmerksomhetsvansker, konsentrasjonsvansker, innlæringsevne, sansning (persepsjon) og motorikk.

Testene kan kombineres med en samtale med klienten (og evt. pårørende / foresatte).

Noen ganger vil man også bli bedt om å fylle ut spørreskjema, dette skal gi oss innblikk i hvordan klienten opplever hverdagen sin.

Utredningen foretas ved mitt kontor i Trondheim sentrum, eller ved andre lokasjoner etter avtale.

 

Tar det lang tid?

Varigheten av undersøkelsen vil variere, men du må påregne minimum 5 timer.
Noen ganger vil undersøkelsen fordeles over flere besøk, eller ved hjelp av ett besøk med innlagte pauser.

 

Hvordan får jeg vite resultatet?

Resultatet fra utredningen sammenfattes i en rapport som sendes til henviser (din fastlege / sykehus e.l.) som vil informere deg.

Du vil også få tilbud om gjennomgang av resultat fra utredningen med nevropsykolog, der resultat og konklusjon blir gjennomgått.

 

Ta kontakt for informasjon og bestilling.