Anne-Lise Haugan

 

Som spesialist i klinisk psykologi med fordypning i nevropsykologi foretar jeg nevropsykologiske utredninger for privatpersoner, advokatfirma og offentlige instanser. Utredningene foretas ved mine hyggelige kontorer i Trondheim sentrum, eller ved andre lokasjoner etter avtale.

 

Erfaring og kompetanse

Siden 2013 har jeg drevet privatpraksis, med utredningsoppdrag for både privatpersoner og rettsinstanser, samt faste utredningsoppdrag for NAV Sør Trøndelag.

Jeg har lang erfaring fra utredningsarbeid og behandling av både barn og voksne. Blant annet med lærevansker, utviklingsforstyrrelser, påførte og ervervede hjerneskader, degenerative lidelser og ulike nevropsykiatriske tilstandsbilder.

Erfaringen inkluderer arbeid ved nevrologisk avdeling, barnehabiliteringstjenesten, barneklinikken ved somatisk avdeling og BUP, ved St. Olavs Hospital og Sykehuset Levanger.

 

Ta kontakt for informasjon og bestilling.