Nevropsykologtjenesten har ikke refusjonsavtale.
Undersøkelse og tilbakemelding betales i sin helhet av den enkelte, NAV, forsikringsselskap eller andre oppdragsgivere.
Det samme gjelder eventuelle reise- og oppholdsomkostninger.

 

Privatpersoner

Timepris kr. 1 200,-

Ved behov for spesialisterklæringer, ta kontakt for prisoverslag.

 

Private og offentlige instanser
Mann i samatle med nevropsykolog, utredning

Pris etter avtale.

 

Betaling

Utredningen betales med faktura.

 

Avbestilling

Må skje så tidlig som mulig og senest 24 timer i forkant av undersøkelsen.

 

Ta kontakt for bestilling.